دانلود قست اول (لینک مستقیم) - Rapidshare - Fileserve - DataUp

بازی جدید جیمز باند 2010 دانلود قست دوم (لینک مستقیم) - Rapidshare - Fileserve - DataUp

بازی جدید جیمز باند 2010 دانلود قست سوم (لینک مستقیم) - Rapidshare - Fileserve - DataUp

بازی جدید جیمز باند 2010 دانلود قست چهارم (لینک مستقیم) - Rapidshare - Fileserve - DataUp

بازی جدید جیمز باند 2010 دانلود قست پنحم (لینک مستقیم) - Rapidshare - Fileserve - DataUp

بازی جدید جیمز باند 2010 دانلود قست ششم (لینک مستقیم) - Rapidshare - Fileserve - DataUp

بازی جدید جیمز باند 2010 دانلود قست هفتم (لینک مستقیم) - Rapidshare - Fileserve - DataUp


بازی جدید جیمز باند 2010 رمز: www.p30day.com

بازی جدید جیمز باند 2010 آمورش نصب:
1- ابتدا فایل های فشرده شده را به کمک Winrar از حالت فشرده خارج نمایید.
2- سپس فایل arc را به کمک برنامه Freearc خارج نمایید
3- فایل Bond.exe را اجرا نمایید
jamesbond-cover.jpg